Seminarid ja koolitused

UUS EHITUSSEADUSTIK

15. aprill 2015
01.07.2015 jõustub uus Ehitusseadustik Tunnistus 4,7 TP-ga

Lektor: Helje Johansoo, EEEL õigusnõunik

10.00-11.30

Ehitusseadustiku jõustumine ja selle rakendumine

Kehtivuse kaotavad seadused

Ehitusseadustiku eesmärk ja ülesehitus

11.30-12.00  

KOHVIPAUS

12.00-14.00

Uued mõisted ja põhimõtted

Isikute kohustused – omanik, omanikujärelevalve, ettevõtja, pädev isik

Projekteerimistingimused

Ehitusteatis ja ehitusluba

Kasutusteatis ja kasutusluba

14.00-14.30    

LÕUNA

14.30-15.45

Eriosa – energiatõhusus, kaitsevööndid, eritööd jne

Riiklik järelevalve ja vastutus

15.45-16.00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub kolmapäeval 15. aprillil 2015 kell 10.00 - 16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

• Osavõtutasu 90 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR. Arve väljastame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.

• Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat.

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,7 täiendõppe arvestuspunktiga.

• Registreerumine:  http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&action=registerseminar&SeminarID=431

Lisainfo: Ehituskeskus tel 6604555

NB! Uus Ehitusseadustik jõustub 01.07.2015