CCI-EE põhimuudatused/täiendused

CCI-EE põhimuudatused/täiendused (üksikud muudatused kirjeldatud vastavas MS Excel failis)
————————————————————————————————————————-
CCI-EE-2022.01.0.1.xlsx
———————————-
“EE-Ülevaade”   – RA tabeli pealkiri muudetud kui “Ehituse osaline”
“CF” – osade mõistete/definitsioonide täpsustused/ettepanekud (sh kirjavigade parandused)
“CT” – osade mõistete/definitsioonide täpsustused/ettepanekud (sh kirjavigade parandused)
“CO” – osade mõistete/definitsioonide täpsustused/ettepanekud (sh kirjavigade parandused)
“CO” – näidete lisamine veergudesse “Notes (EN)” ning “Märkused (EE)” lähtuvalt standardist
“RI” – AA (aadressiga seotud) omaduste kohandused, mis kaasavad registrite mõisteid/omadusi (aadressiandmete süsteem, ADS)
“RI” – AL (juriidilised) omaduste kohandused, mis kaasavad registrite mõisteid/omadusi (ADS, EHR, Muinsuskaitseamet)
“RI” – CA (akustilised) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CD (keemilised) omaduste täiendused vastavalt standarditele (biopõhised tooted)
“RI” – CF (energiaga seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (tahked biokütused)
“RI” – CG (keskkonnaga seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (tahked biokütused, ehitiste jätkusuutlikkus)
“RI” – CH (tuleohutus) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CJ (vedelikuga seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CK (valgusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CR (kasutusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – DA (toimivusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh teedeehituse valdkond)
“RI” – FA (mõõdetavad, 2D) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh EN 15221-6)
“RI” – HA (majandusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh teede jätkusuutlikkuse hindamise indikaatorid)
“RI” – JA (objektiga seotud ajamõõde) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh korrashoid, EN 13306)
“RI” – LB (ohutusalased) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh liiklusohutus, CWA 17089)
“RI” – RA (korrashoid, jah/ei tüüpi) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh ehitustööde jätkusuutlikkus, EN 16309)
“RI” – RC (korrashoid, üldised) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh EN 13306, EN 16309)
———————————-