CCI-EE põhimuudatused/täiendused

CCI-EE põhimuudatused/täiendused (üksikud muudatused kirjeldatud vastavas MS Excel failis)
————————————————————————————————————————-

CCI-EE-2023.08.0.1.xlsx
———————————-
“RI” – omadused on CCI-EE tabelitest välja tõstetud, nende arendus toimub eraldiseisva tabelina/veebikeskkonnas; “RI” tabel täidetakse tulevikus uutel põhimõtetel
CS-PL – mittetäielik klassitunnus on välja vahetatud (“?” asemel kasutusel “_”)
“EE-Ülevaade” – täpsustatud lähtuvalt eelnevatest muudatustest
“EE-Introduction” – täpsustatud lähtuvalt eelnevatest muudatustest
“CE” – ingliskeelset osa täpsustatud lähtuvalt standardist ISO 81346-10 (muudatused seotud kirjavigadega), eestikeelses osas korrigeeritud kirjavigasid, kuid kasutusel ei ole ISO 81346-10 eestikeelne tõlge

CCI-EE-2023.06.0.1.xlsx
———————————-
“CF” / “CT” – korrektuurid (kirjavead definitsioonides/näidetes)
“RI” – omaduste täiendused lähtuvalt tellija infosisunõuetest, üldised korrektuurid (sh topelt omaduste eemaldamine)
“RI” – omaduste täiendused lähtuvalt IFC 4.3.x täiendustest (IFC 4.3.1.0 (IFC4X3_ADD1) võrrelduna IFC 4.3 RC (varasem lähtepunkt), ca 500+ muudatust/täiendust

CCI-EE-2022.10.0.1.xlsx
———————————-
“CF” – varasemalt lisatud klass “T” on üleliigne, ei tulene standardist, mistõttu eemaldatud
CS-PL, kõik tabelid, välja arvatud “RI” – veergude järjestust muudetud, et ühe keele omad oleksid üheskoos
CS-PL, kõik tabelid, välja arvatud “RI” – keeleline korrektuur mõistete/definitsioonide juures (sh tõlkevead, kirjavead)
“CE” – Y? alamkoodid olid valesti nimetatud (varasemalt: EA, EB, EC; nüüd: YA, YB, YC)

CCI-EE-2022.06.0.1.xlsx
———————————-
“EE-Ülevaade” – täpsustatud tabeli RI kohta käivat kirjeldust
“EE-Introduction” – täpsustatud tabeli RI kohta käivat kirjeldust
“CT” – täpsustatud eestikeelseid kirjeid
“RI” – tabel on ümber kujundatud, sh koondatud varasemat hierarhiat, et lihtsustada omaduste jagamist ning nende hilisemat lisamist; lisatud uusi omadusi vastavalt viidatud standarditele (nt EN/ISO, mis võib omakorda olla seotud ETIM/IFC omadusega); lisatud/korrigeeritud IFC omadused (vastavalt IFC 4.3 RC järgi); lisatud ETIM omadused (ETIM-8.0 Features alusel, fookusega neile ETIM omadustele, mis on märgitud ETIM andmebaasis ühikuga ja/või viitega konkreetsele standardile); koodid on muutunud

CCI-EE-2022.03.0.1.xlsx
———————————-
“CC” – lisatud komplekside tabeli tõlked
“CE” – lisatud ehitiste tabeli tõlked
———————————-
CCI-EE-2022.01.1.1.xlsx
———————————-
“EE-Ülevaade” – tervikkoodi muudetud vastavalt komplekside ning ehitiste tabeli uuendustest
“EE-Introduction” – tervikkoodi muudetud vastavalt komplekside ning ehitiste tabeli uuendustest
“CC” – lisatud komplekside tabeli ettepanek (lähtuvalt CCI TC ettepanekule), ühetäheline kood
“CE” – ehitiste tabeli ülesehitust muudetud (lähtuvalt CCI TC ettepanekule), kahetäheline kood
“CF” – eestikeelseid tõlkeid korrigeeritud
———————————-
CCI-EE-2022.01.0.1.xlsx
———————————-
“EE-Ülevaade”   – RA tabeli pealkiri muudetud kui “Ehituse osaline”
“CF” – osade mõistete/definitsioonide täpsustused/ettepanekud (sh kirjavigade parandused)
“CT” – osade mõistete/definitsioonide täpsustused/ettepanekud (sh kirjavigade parandused)
“CO” – osade mõistete/definitsioonide täpsustused/ettepanekud (sh kirjavigade parandused)
“CO” – näidete lisamine veergudesse “Notes (EN)” ning “Märkused (EE)” lähtuvalt standardist
“RI” – AA (aadressiga seotud) omaduste kohandused, mis kaasavad registrite mõisteid/omadusi (aadressiandmete süsteem, ADS)
“RI” – AL (juriidilised) omaduste kohandused, mis kaasavad registrite mõisteid/omadusi (ADS, EHR, Muinsuskaitseamet)
“RI” – CA (akustilised) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CD (keemilised) omaduste täiendused vastavalt standarditele (biopõhised tooted)
“RI” – CF (energiaga seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (tahked biokütused)
“RI” – CG (keskkonnaga seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (tahked biokütused, ehitiste jätkusuutlikkus)
“RI” – CH (tuleohutus) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CJ (vedelikuga seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CK (valgusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – CR (kasutusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele
“RI” – DA (toimivusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh teedeehituse valdkond)
“RI” – FA (mõõdetavad, 2D) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh EN 15221-6)
“RI” – HA (majandusega seotud) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh teede jätkusuutlikkuse hindamise indikaatorid)
“RI” – JA (objektiga seotud ajamõõde) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh korrashoid, EN 13306)
“RI” – LB (ohutusalased) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh liiklusohutus, CWA 17089)
“RI” – RA (korrashoid, jah/ei tüüpi) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh ehitustööde jätkusuutlikkus, EN 16309)
“RI” – RC (korrashoid, üldised) omaduste täiendused vastavalt standarditele (sh EN 13306, EN 16309)
———————————-