ETF-NET kartoteek

ETF-Net ehitusalane veebikartoteek uuenes, et pakkuda teenuseid veel mugavamalt. ETF kartoteek hakkas 1993.a. ilmuma paberkandjal, esimene veebiversioon valmis aastal 2010.

Alates 1.12.2023 on ehitusalane veebikartoteek ETF-Net majutus Eestis. ETF-Net toomine Eestisse on olud ammune plaan, et parandada teenuse kasutuskindlust, luua uusi teenuseid ning valmistada ette tehniline platvorm lähiaastatel uuenevate RYL-käsiraamatute veebikasutuseks. Seoses majutuse ületoomisega pidid senised ETF Net kliendid uuendama oma paroole. Kasutajanimed jäid samaks.

ETF Net kartoteegi sisu

ETF-juhendid – eesti keelde tõlgitud kehtivad RT-kaardid ja algupärased eestikeelsed juhendid (ca 210 tk)
RYL-käsiraamatud – üldehitustööde MaaRYL 2010, TarindiRYL 2010, SisetöödeRYL 2013 ja Maalritööde RYL 2012
Seadusandlus – Eesti ehitusala seadused ja määrused
Ratu-kartoteek – eesti- ja venekeelsed ehitustehnoloogia ja ajanormide juhendid (eestikeelseid ehitustöödele 59 tk, ehitustootluse plakat ja raamat Ehitustööde ohutusjuhendid, venekeelseid ehitus- ja remontöödele ca 160 tk)
BIM mudelprojekteerimise juhendid (14 tk)
Arhiiv – võimalik otsida arhiivist kõiki kehtetuid ETF ja RT juhendeid ning RYL-käsiraamatuid

ETF-Net kartoteegi koduleht (tutvumiseks või sisselogimiseks): etfnet.ehituskeskus.ee

Kõik huvilised saavad tasuta tutvuda kartoteegi ülesehitusega. Kartoteegi sisu on kaitstud ning avaneb kasutusõigusega (litsentsiga) kasutajatele. Kartoteek töötab järgmiste veebilehitsejatega: Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Kartoteegi kasutamiseks on võimalik tellida üks või mitu individuaallitsentsi või rühmalitsents, kus kõik rühma kasutajad sisenevad samade kasutajatunnustega.

Detailne info:
ETF Net Hinnakiri 2024

ETF Net KASUTUSJUHEND 2023  alates 13.11.2023 uuenenud keskkonnas  (https://etfnet.ehituskeskus.ee/)

ETF eestikeelsed juhendid aprill 2024

Juhendite näidiseid:
RT 93-10932-et Eluaseme projekteerimine. Hügieeniruumid
Ratu 42-0290 et Plokkmüüritised. Kulud ja meetodid
Ratu 22-0274 ru Армирование

Rakennustieto Oy kartoteegid

Kui tegelete ainult infravaldkonna ja hoonete tehnosüsteemidega ning saate hakkama soome keele kasutusega, siis on võimalik tutvuda Rakennustieto veebikeskkonnaga: https://www.rakennustieto.fi/palvelut
Kellel on huvi mõne soomekeelse veebiteenuse vastu, palun andke teada ning saame teha tavahinnast soodsama pakkumise.