Seminaarit

Rakennusalan koulutusseminaarit Ehituskeskuksessa – vuodesta 1996 lähtien teemaseminaarit ja tiedotuspäivät sekä vuodesta 2000 lähtien koulutukset Viron Rakennusinsinööriliiton (Eesti Ehitusinseneride Liit) täydennyskoulutuspisteiden perusteella.

Tarjoamme kattavaa palvelua seminaarien järjestämiseksi Ehituskeskuksessa: tilaajan laatiman ohjelman mukaan kutsumme mahdolliset kuuntelijat, vuokraamme kokoustilat, rekisteröimme kuuntelijat, järjestämme kahvitauon ja haluttaessa tilaamme myös täydennyskoulutuspisteet Viron rakennusinsinööriliitolta ja tulostamme kurssitodistukset. Seminaarin jälkeen voimme ladata esitelmät verkkoon ja lähettää luentojen linkin läsnä olleille kuuntelijoille.

Kysy lisää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: etinfo@ehituskeskus.ee