Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspõhimõtted

Registripidaja

ET INFOkeskuse AS
Järve tn 2-5, 11314 Tallinn
Isikuandmete töötlemise lisainfo: etinfo@ehituskeskus.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmeid kasutatakse:

 • Kliendibaaside haldamiseks
 • E-poe tellimuste vormistamiseks, kohaletoimetamiseks ja arhiveerimiseks
 • ET Infokeskuse poolt pakutavate teenuste ja kaupade tellimuste vormistamiseks ja arveldamiseks
 • ET Infokeskuse tegevuse ja teenuste arendamiseks
 • Kliendikogemuse parandamiseks
 • Uudiskirjade saatmiseks
 • Parema klienditeeninduse pakkumiseks

Andmeid töödeldakse kliendi ja ET Infokeskuse vaheliste kliendisuhete, kokkulepete, kodulehe kasutamise, kliendi eraldi nõusoleku või seadusandluses ettenähtud kohustuste täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine e-poes toimub kliendiga seotud tellimuste täitmise eesmärgil. Müüja (ET Infokeskuse AS) on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Andmeid kasutatakse tellimuse töötlemiseks (s.h ostuajalugu), kauba eest tasumiseks ning kauba ostjale saatmiseks, ostja eraldi nõusolekul ka ostjale kauba pakkumuste edastamiseks. Veoteenust pakkuvale ettevõtetele edastatakse andmeid kauba kohale toimetamiseks. Maksete teostamiseks edastatakse ostja pangaandmeid pankadele. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel.

Info säilitamise ja kaitsmise põhimõtted

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Andmete kaitseks rakendatakse asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu eest.

Isikuandmete ja tehniliste lahenduste käitlemisel järgime häid privaatsuspõhimõtteid. Isikuandmete töötlemisel on võetud arvesse alates 25. maist 2018 kohaldatavaid Euroopa Liidu andmekaitse määruse nõudeid.

Kogu juurdepääsu isikuandmetele jälgitakse kooskõlas heade tavadega.

Isikuandmete käsitlemine

Juurdepääs kliendiinfole on ainult ET Infokeskuse töötajatel ning teavet kasutatakse ainult turvaliselt ja eetiliselt.

Andmete käsitlemise eest vastutab:
ET INFOkeskuse AS
Järve tn 2-5, 11314 Tallinn

Info loovutamine kolmandatele osapooltele

Võime loovutada kolmandatele osapooltele vajalikku teavet, kui see on seotud näiteks:

 • uudiskirjade saamisega ning klient on andnud vastava nõusoleku
 • transpordiettevõttele tellimuste toimetamiseks kliendini või valitud pakiautomaati
 • maksekeskusele kauba eest tasumisel maksekaardiga
 • pankadele kaupade ja teenuste eest tasumisel
 • teenuse pakkujale, kui see on seotud veebiteenuste kasutuslitsentside tellimisega
 • Privaatsuse ja andmekaitse tingimuste muudatused
 • Teenuste arendamise ja õigusaktide võimalike muudatuste tõttu jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat. Olulised muudatustest teavitame kliente ettevõtte veebilehel www.ehituskeskus.ee.

Kontakt:

Privaatsuse ja andmekaitseküsimuste lisainfo saamiseks palun pöörduda:
etinfo@ehituskeskus.ee