Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Tallinn 20. sajandi arhitektuurijuht

  • Kirjastaja: Eesti Arhitektuurimuuseum

    Tallinn võlub enamasti oma keskaegse vanalinnaga, ent siin leidub ka omapärast arhitektuuri 20. sajandist. Giid esitleb Tallinna 20. sajandi olulisemaid ehitisi, arvestades kesksemaid arhitekte ja ilmekamaid stiilirühmi. Teisalt on aga käsitletud ka lihtsalt silmatorkavaid maju, mille kohta linnas ringiliikujal võib tekkida tahtmine saada lähemat infot. Objektid on grupeeritud lähtuvalt kujuteldavast liikumisest linnas piirkonniti. Orienteerumise hõlbustamiseks on lisatud kaardid. Täiendavat informatsiooni annavad piirkondade ja asumite koondartiklid, kust võib leida andmeid nende hoonete kohta, millest aadressijärgset artiklit ei ole. Pildiosas on kasutatud nii uusi kui vanu fotosid. Hoone esitamine tema valmimisjärgses täies ilus enne hilisemaid moonutusi peaks lisama täiendava infotasandi.

    Hind: 8,00 
    Kogus: