Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
4895194

Aikataulukirja 2024

  • Kirjastaja: Rakennustieto
  • Ilmumisaasta: 2024
  • Keel: soome
  • Lehekülgi: 251

Ratu Aikataulukirja 2024 on rakentamisen ajallisen suunnittelun tietopaketti ja työkirja. Kirjan edellinen painos on vuodelta 2016. Kirja soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamishankkeisiin ja on tarkoitettu työnsuunnittelijoille, työmaainsinööreille ja työnjohtajille. Se sopii perus- ja täydennyskoulutukseen.

Kirjassa esitetään ajallisen suunnittelun periaatteita yleisaikataulusta viikkosuunnitteluun. Siihen on sisällytetty uusina asioina ajoitusmallin, Last Planner -menetelmän ja tahtituotannon käyttöä rakennushankkeissa.

Rakennustöiden työmenekkitiedot esitetään yleisaikataulu (T4)-, rakentamisvaiheaikataulu (T3)- sekä tehtävä- ja viikkosuunnittelutasolla (T3). Aikataulukirjassa on nyt ensimmäistä kertaa myös tahtituotantoon soveltuvat T2+ -työmenekkitiedot. T2+ -työmenekkitieto kuvaa työhön kuluvaa tehollista työaikaa ja edellyttää työmaalta aktiivista töiden edellytysten varmistamista.

Aikataulukirjan 2024 avulla voidaan selvittää mm. tehtävien sisällöt ja niiden väliset riippuvuudet, työryhmien koot, töiden etenemisjärjestys, töiden tahdistus sekä rytmitys. Tiedot soveltuvat asuinkerrostalo-, rivitalo-, teollisuus- ja liikerakennusten tuotannon aikataulujen laadintaan ja tehtäväsuunnitteluun.

LVI- ja sähkötöiden työmenekit esitetään vastaavasti rivitalo-, asuinkerrostalo- ja toimistorakennuskohteille kohteen bruttoneliöitä kohden. Tiedot auttavat suunnittelemaan ja ohjaamaan taloteknisiä töitä.

Työryhmien koot ja kokoonpanot on tarkastettu vastaamaan työmailla toimivia työryhmiä. Samalla on tarkastettu ja päivitetty tahdistavien työryhmien työsisältöjä. Aikataulukirja noudattaa Talo 2000 -tuotanto- ja hankenimikkeistöä. Hyvä aikataulusuunnittelu tuottaa toteuttamiskelpoiset, tavoitteelliset ja ohjauksen mahdollistavat aikataulut, joiden mukaan myös laatuvaatimukset voidaan täyttää.

Kirjan tiedot perustuvat Ratu-kortistoon: https://kortistot.rakennustieto.fi/kortistot/ratu-kortisto, jonka ylläpitämiseen osallistuu vuosittain useita rakennusyrityksiä ja työmaita kautta maan. Tarkempia tietoja työmenetelmistä, työvaiheiden edellytyksistä, turvallisuus- tai laatuvaatimuksista voit tarkastella:

Hind: 68,20 
Kogus: