Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Betonielementtien saumavalut

 • Autor: Betonitieto OY

  Betonielementtien onnistuneet juotosvalut ovat edellytys rakennusrungon vakavuudelle ja kuormankantokyvylle, tiiveydelle, palonkestävyydelle sekä hyvälle ääneneristävyydelle. Työmaaolosuhteet ovat usein, ja erityisesti talvella, vaikeat hyvän työsuorituksen kannalta.

  Tämän ohjeen tavoitteena on kehittää elementtien saumaustyötä teknisesti ja taloudellisesti nykyistä paremmaksi. Ohjeeseen on kirjattu hyvä saumaustyötapa ja oikea saumausbetonin valinta eri vuodenaikoina. Saumaustyöt vaativat työnjohdolta erityistä valveutuneisuutta ja valvontaa, joten tämä ohje on suunnattu nimenomaan työmaahenkilöstön, työnjohtajien ja saumatyöntekijöiden käyttöön.

  Ohje on laadittu Teollinen betonirakentaminen TERA 2002 -projektissa. 2002
  30 sivua

  Hind: 15,00 
  Kogus: