Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Betonielementtien toleranssit 2011

Julkaisussa esitetään betonielementtien valmistustoleranssit ja elementtirakenteiden rakentamistoleranssit, joita suositellaan käytettäväksi kaikissa betonielementtien kaupallisissa ja teknisissä asiakirjoissa. Sisältöön on lisätty uusina tuoteryhminä mastot, pylväät, hormielementit ja paalut.
Sisällössä on otettu huomioon uudet eurooppalaiset suunnittelu- ja tuotestandardit.

SFS- EN 1992-1-1. Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1. Yleiset säännöt
ja rakennuksia koskevat säännöt.
– SFS- EN 13670. Betonirakenteiden toteuttaminen.
– SFS- EN 13369. Betonivalmisosien yleiset säännöt.
– SFS- EN 13225. Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit.
– SFS- EN 13224. Betonivalmisosat. Ripalaattaelementit.
– SFS- EN 14991. Betonivalmisosat. Perustuselementit.
– SFS- EN 14843. Betonituotteet. Portaat.
– SFS- EN 1168. Betonivalmisosat. Ontelolaatat.
– SFS- EN 14992. Betonivalmisosat. Seinäelementit.
– SFS- EN 13747. Betonivalmisosat. Kuorilaatat.
– SFS- EN 12794. Betonivalmisosat. Perustuspaalut.
– SFS- EN 12843. Betonivalmisosat. Mastot ja pylväät.
– SFS- EN 13693. Betonivalmisosat. Erikoiskattoelementit.
– SFS- EN 15050. Betonivalmisosat. Siltaelementit.

Korvaa Betonikeskus ry:n aiemman julkaisun vuodelta 2003.

Hind: 30,00 
Kogus: