Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Betoonkonstruktsioonide arvutamine (kordustrükk)

  • Kirjastaja: Eesti Betooniühing
  • Autor: Vello Otsmaa
  • Ilmumisaasta: 2021 3. parandatud trükk
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 531

Käsiraamat on mõeldud eeskätt ehituserialade üliõpilastele ning betoonkonstruktsioonidega tegelevatele inseneridele. Kasutajatelt eeldab raamat betoonkonstruktsioonide alaste põhimõistete tundmist. Üliõpilastel aitab raamatus esitatud materjal kaasa betoonkonstruktsioonide kursuse süvendatud omandamisele ning on abiks kursuseprojektide ning asjakohaste lõputööde koostamisel. Praktilises projekteerimistöös on raamat insenerile abiks raud- ja pingebetoonkonstruktsioonide ning nende elementide sisumõistval arvutamisel.
Raamatus on esitatud betoonkonstruktsioonide arvutamiseeskirjad ja peamised konstrueerimisnõuded ning nendele vastavad arvutusnäited. Viimased moodustavad veidi vähem kui poole raamatu kogumahust. Esitatud materjal on kasutatav ka ehitusalasel täiendõppel ja ekspertiiside koostamisel.
Koostamisel on lähtutud sellest, et ühelt poolt oleks raamat kasutatav käsiraamatuna, sisaldades peamise osa arvutusülesannete lahendamiseks vajalikust teabematerjalist. Teisalt on püütud arvutuseeskirjade esitamisel vältida standarditele ja käsiraamatutele iseloomulikku formaalset esitluslaadi, selgitades soovitatavat arvutusmeetoodikat ka sisulisest küljest.
Raud- ja pingebetoonkonstruktsioonide arvutamist käsitletakse Eurokoodeks 2 põhjal. Kirjeldamisel on kasutatud standardite EVS-EN 1992 raud-ja pingebetoonialaseid termineid. Mõnede konkreetsete ülesannete sisulisel selgitamisel ja arvutusskeemide esitamisel on kasutatud CEB-FIP Model Code /9/ ja /10/, standardit /15/ ning teisi kirjanduse loetelus nimetatud materjale. Kõigil juhtudel on välditud võimalikku vastuolu meil kehtivate standarditega.
Käsitlemata on jäänud kergbetoonkonstruktsioonide ja armeerimata konstruktsioonide arvutamine, samuti betoonkonstruktsioonide väsimusarvutused.
Raamatule on lisatud programm surutud ristkülikulise ja ringristlõike kandevõime diagrammi esitamiseks.
Arvutusprogrammi faile saab vaadata siit

Hind: 30,00 
Kogus: