Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
BY11_KAAS (2024).indd

BÜ11 Betoontarindite parandamine ja kaitsmine

 • Kirjastaja: Eesti Betooniühing
 • Ilmumisaasta: 2024
 • Lehekülgi: 340, A4 formaat

Juhend on koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste seisukorra uuringuteks, ehitustellijatele tööde kavandamiseks, projekteerijatele, ekspertidele, ehitajatele, järelevalveinseneridele, halduritele. Sobib ka õppematerjaliks kutse- ja kõrgkoolidele.
Sisaldab rikkalikult asjakohaseid fotosid, jooniseid ja tabeleid.

Ohutuse ja pikaajalise kestvuse tagamiseks vajavad vanemad konstruktsioonid ja rajatised üldjuhul hooldamist, sageli ka betooni ja terassarruse parandustöid. Tegelik kogemus osutab muu hulgas kohatistele puudustele normides, projekteerimises, materjalide kvaliteedis, ehitustöödes, rääkimata õigeaegsete hooldustööde või remontide tegemata jätmisest.

Tugevusomaduste parendamine ja deformatsioonide, sealhulgas pragude avanemise vähendamine, on aktuaalsed teemad materjalide väsimise, aga ka koormuste suurenemise tõttu – eriti taristurajatistel, ent samuti hoonete juurde- ja/või ümberehituse korral.

Juhendi töörühm tutvus mitmete Euroopa riikide sarnaste juhenditega. Teiste hulgast paistsid erilise süsteemsuse ja põhjalikkusega silma Saksamaa Liitvabariigi erinevad vastavasisulised dokumendid, mis olid suureks abiks ja eeskujuks antud juhendi koostamisel.

Juhendi koostamise töörühm: Veikko Vapper (töörühma juht), Hindrek Kallast, Martti Kiisa, Taivo Kurg, Siim Mägi, Mihkel Ojamets, Kalev Ramjalg, Enno Rebane, Erki Tiivas, Tanel Tuisk ja Toomas Vainola.

Raamatu sisukord:

 1. Sissejuhatus
 2. EN 1504 paranduspõhimõtted ja -meetodid
 3. Betoon
 4. Sarrusteras
 5. Sünteetilised materjalid
 6. Parandussegud
 7. Betoontarindite seisukorra hindamine
 8. Pragude ja tühemike täitmine
 9. Ettevalmistustööd betoontarindi parandamiseks
 10. Betoontarindi parandamine
 11. Betooni pinnakaitse
 12. Jootemördid ja -betoonid
 13. Pritsbetoon
 14. Polümeermodifitseeritud pritsmört ja -betoon
 15. Konstruktsioonile liimitavad tugevused
 16. Tööohutuse ja keskkonnakaitse meetmed
  Terminid
Hind: 150,00 
Kogus: