Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

BÜ3 BETOON ja RAUDBETOON. Projekti ehituskirjeldus ja joonised. 2006

Raamat on koostatud eesmärgiga abistada projekteerijaid töökirjelduse koostamisel. Lisaks aitab BÜ3 ühtlustada projektdokumentatsiooni ülesehitust, hõlbustades tööde teostajal esitatavatest nõuetest arusaamist ja aidates seega kaasa parema lõpptulemuse saavutamisele.
Käesolev ehituskirjeldus ei asenda kogu konstruktsiooniosa projekti töökirjeldust, vaid on põhiprojekti/tööprojekti ehituskirjelduse osa, mis täpsustab materjalidele, toodetele ja töödele esitatavaid nõudeid materjaliliikide kaupa.
Raamatu sisu:
Betoon- ja raudbetoontarindite ehituskirjeldus (materjalid, toodete projekteerimine ja valmistamine)
Jooniste koostamine
Monteeritava karkassiga hoone projekteerimine
Raamat sisaldab betoon- ja raudbetoontarindite jooniseid (kokku 40 tk A3 ja A4 formaadis).
Väljaandja: Eesti Betooniühing
Kirjastaja: ET INFOkeskuse AS

Hind: 25,20 
Kogus: