Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

BÜ4 Betoon ja raudbetoon. Betooni pinnad

  • Autor: Eesti Betooniühing
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 113

Käesoleva juhendi koostamisel lähtuti Suomen Betoniyhdistyse poolt välja antud betooni klassifitseerimisjuhisest BY40 Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet, 2003.

Juhend BÜ4 ei ole pelgalt väljaande BY40 tõlge soome keelest eesti keelde. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele, arvesse on võetud ka kohalikke olusid ning keelelisi iseärasusi.
Sellisena on BÜ4 üks esimesi eestikeelseid üllitisi, mis nii põhjalikult tutvustab betooni pindade omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid nende klassifitseerimiseks ning kvaliteedi hindamiseks.

Fotod pärinevad juhendist BY40, originaalfotodele on lisatud fotoviiteid asjakohaste betooni pindadega Eestis asuvatele hoonetele.
Olulisemad määrused on lisatud lisas 6 ning standardid lisas 7

Hind: 41,80 
Kogus: