Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
IMG

BÜ7 Betoonpõrandad 2023

  • Kirjastaja: Eesti Betooniühing
  • Ilmumisaasta: 2023
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 191

Eesti Betooniühing on välja andnud eesti keelseid betoonehituse valdkonna juhendeid üle 15 aasta. Käesolev väljaanne on juba teine betoonpõrandaid käsitlev jurhend.
Eesti Betooniühingu juhend ”BÜ7 Betoonpõrandad 2022″ on varasema juhendi ”BÜ7 Betoonrdrandad 2018″  täiendatud versioon ning kajastab Soome Betooniühingu poolt 2018.aastal välja antud BY45/BLY7 uues versioonis toodud muudatusi. Parandused ja täiendused on peamiselt seotud betoonpõrandate kvaliteedikriteeriumitega ning teraskiudbetoonide kasutamisega.
Muutunud on betoonpõrandate kvaliteedikriteeriumid lubatud pragunemise osas.
Betoonpõrandate kulumiskindluse määramise katsemeetodid on viidud vastavusse kaasaegsete standarditega. Põrandakattematerjalidest tulenevad nõuded betoonpõrandale on kaasajastatud koostöös VIMPTEL-ga (Viimistlusmaterjalide paigaldajate.ja tarnijate liit).
Väljaandes esitatud fotod päirinevad juhendist BY 45/BLY 7 ning juhendi töörühma liikmete isiklikest kogudest.
Juhendi algul on esitatud olulisemad mõisted ning lisades on selgitatud sängitusmooduli arvutamise põhimõtteid (koostaja Riho Oras) ning toodud viited olulisematele standarditele. Kasutatud kirjanduse konkreetsele allikale viitab nurksulgudes toodud arv. Standardite kasutamisel tuleb jälgida nendega tehtavat arendustööd ning ilmuvaid uusversioone.
Põrandatööde mõjurite mitmekesisus ja betoonitöö detailide rohkus tingisid pikki arutelusid ning tekstide mitmekülgset täiendamist ja muutmist. Eesti Betooniühing ja juhendi koostajad on täinulikud kõikide tähelepanekute ja ettepanekute eest, mis lugejail käesolevat raamatut kasutades tekivad, ning paluvad need saata Eesti Betooniühingusse.
Betoonpõrandate juhendi koostasid Mati Laurson, Riho Oras, Ain Lember. Sven Luuk ja Johannes Pello.
Kõigile betoonpõrandate kavandajatele ja ehitajatele – otstarbekohaseid kauneid ja vastupidavaid betoonpõrandaid!
Juhend on heaks kiidetud ja kasutamiseks soovitatud BÜ juhatuse otsusega 22.09.2022.

Hind: 75,00 
Kogus: