Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

BÜ7 Betoonpõrandad

  • Autor: Eesti Betooniühing
  • Ilmumisaasta: 2018
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 190

Juhendi koostamisel on lähtutud Soome Betooniühingu poolt välja antud betoonpõrandate juhendist BY 45/BLY 7 Betonilattiat 2014.
Juhend BÜ7 ei ole pelgalt väljaande BY 45/BLY 7 tõlge soome keelest eesti keelde. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele, arvesse on võetud ka kohalikke olusid ning keelelisi iseärasusi. Sellisena on BÜ7 üks esimesi eestikeelseid üllitisi, mis nii põhjalikult tutvustab betoonpõrandate kavandamist, nende omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid betoonpõrandate ehitamiseks ja kvaliteedi hindamiseks.

Eestikeelse juhendi  töörühm:  Mati Laurson (Savekate OÜ), Ain Lember (Primekss Põrandad OÜ), Sven Luuk (Nordecon Betoon OÜ), Riho Oras (Conviso OÜ) ja Johannes Pello (Tallinna Tehnikaülikool).
Juhend on heaks kiidetud ja kasutamiseks soovitatud BÜ juhatuse otsusega 14.12.2017.

Raamatu sisu:
– Betoonpõrandate klassifitseerimissüsteem, ehituse osapoolte koostöö põrandalahenduste valikul ja kvaliteedinõuete määramisel
– Põrandate projekteerimine lähtudes tõlgitavas juhendis toodud metoodikast ja Eestis kasutatavate eurokoodeksite ja -standardite nõuetest.
– Betoonpõrandate ehitamise protsess, alates põrandatööde ettevalmistusest, sobiva betoonisegu ja töömeetodi valikust kuni põranda järelhoolduse meetodite ja nõuete kirjeldamiseni. Põrandale esitatavatest kvaliteedinõuetest lähtuvalt valitakse sobiv betoonisegu ja töömeetod. Töömeetodid jagunevad erinevateks betoneerimismeetoditeks ja põranda ehitamiseks ühe- või mitmekihilisena. Kesksel kohal on erinevate meetodite, lähtetingimuste ja materjalide kokkusobitamine, näiteks pragunemiseseisukohalt tuleb leida sobiv kooslus keskkonnatingimustele, järelhooldusele ja valitud konstruktsiooni katmiseks valitud abinõudele.
–  Betoonpõrandate kasutuselevõtt.

Hind: 50,00 
Kogus: