Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

BY 46 Rappauskirja

 • Autor: Suomen Betonitieto Oy

  Runsaan viiden vuoden käyttökokemusten pohjalta suunnitteluohjeet BY 46 on nyt uusittu. Uusimistarvetta ovat aiheuttaneet mm. rappauslaastien nopea materiaalikehitys sekä rappauskorjausten tarkempien suunnitteluohjeiden tarve. Uutena asiana on suunnitteluohjeisiin otettu eristerappaukset, joiden kehitys on ollut nopeaa ja suosio on merkittävästi lisääntynyt viimevuosina.
  Rapattuja julkisivuja pidetään yleisesti arvokkaina ja kestävinä. Arkkitehtisuunnittelussa tällaisille rakennuksille ja julkisivuille on yleensä asetettu korkeat ulkonäkövaatimukset. Rappauksella on mahdollista antaa julkisivuille erilaisia muotoja ja värejä sekä saada aikaan nykyarkkitehtuurissa suosittuja yhtenäisiä laajoja saumattomia pintoja. Arkkitehtonisiin vaatimuksiin pääsemiseksi rakennesuunnittelussa ja rappaustyössä tulee ottaa huomioon lukuisia tekijöitä, jotta lopputulos on kaikkia osapuolia tyydyttävä.
  Nämä ohjeet BY 46 Rappauskirja 2005 korvaavat väliaikaisen painoksen vuodelta 1999.

  Tekijät
  Kustantaja Suomen Betonitieto Oy
  Vuosi 2005
  Painos
  Sivumäärä 164
  Kieliversiot fi

  Hind: 45,80 
  Kogus: