Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

By 64 Tuulettuvat julkisivut 2016

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa säärasitusta, minkä johdosta julkisivurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Samalla pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien ja arvonsa säilyttävien julkisivujen merkitys korostuu entisestään.
Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia julkisivurakenteita koskevat hyvän rakentamistavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- että korjausrakentamista silmällä pitäen. Ohje on suunnattu
kaikille tuulettuvien julkisivurakenteiden parissa toimiville – arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, työmaatoteutuksesta vastaaville sekä kiinteistön ylläpitäjille ja omistajille. Ohje on laadittu Tampereen teknillisellä yliopistolla.
Kustantaja: BY-Koulutus Oy
Julkaistu: 2016
Kielet: suomi
Sivumäärä: 136

Hind: 35,00 
Kogus: