Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Ehituse tellija käsiraamat

 • Autor: Jüri Sutt

  Uus käsiraamat on kirjutatud eesmärgiga toetada omanikku ehituse tellija rollis.
  Raamat on esitatud tegevuste loeteluna ning aitab omanikul teha valikuid projekti arendamisel, säilitades igal sammul kontrolli kulude, kvaliteedi ja kestuse üle.
  Käsiraamat on adresseeritud omanikule sõltumata sellest, kas ta tegutseb ise ehituse tellija rollis või kasutab selleks professionaalse ehitusjuhi teenuseid ning peaks aitama omanikul mõista, mida teised ehitushanke osapooled temalt eeldavad ja ootavad.

  Raamatu sisu:
  Ehitushankega seotud terminid
  Ettevalmistusetapp
  Töövõtu korralduse meetodid
  Projekteerimise etapp
  Ehituse ettevalmistuse etapp
  Ehituse etapp
  Ehitise vastuvõtmise ja kasutuselevõtmise etapp.
  Raamatu lisades on info tellija põhimõttelistest otsustest, vajalikest dokumendipakettidest ja juhendmaterjalidest.
  Raamatu maht 96 lk

  Hind: 10,00 
  Kogus: