Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
Allahindlus!
Ratu_kustannushallinta_kansi_painoon_EST_290420_esikaas

Ehitustööde kulud 2020. Tööjõukulud ja tootlus – uusehitus ja remont

  • Kirjastaja: ET Infokeskuse AS
  • Ilmumisaasta: 2020
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 162

Raamat  Ehitustööde kulud on mõeldud ehitusobjekti ajagraafikute ja ehitustööde kavandamiseks. Raamatu sisu loob aluse töölepingute sõlmimisel. Väljaandesse on koondatud vastavalt Soome Talo 2000 liigitusele Ratu ehitustööde ja materjalide kuluandmed. Ehitustööde tootlus on esitatud ligikaudselt ja rühmitatud tööliikide kaupa. Iga tööliigi puhul on esitatud kõrvuti kuluandmed uusehitusele ja remondile.
Raamatusse on koondatud tavapärased tööd elamuehituses ja oluline osa äri- ja büroohoonete tööliikidest. Raamat Ehitustööde kulud on mõeldud eelkõige ehitustööde kavandajatele, objektiinseneridele ja objektijuhtidele, kuid sobib ka õppeotstarbeks.
Sisuinfo põhineb Ratu-juhenditel, mis sisaldavad detailsemat infot. Väljaande kasutamine lihtsustab tööd ehitusobjektil.

Sisukord:

Raamatu sisu ja kasutamine
EHITUSTOOTLUS
1 Lammutamine ja säilitamine
2 Pinnasetööd
3 Ehitustööd krundil
4 Betoonitööd
5 Kivitööd
6 Metallitööd
7 Puidu- ja plaaditööd
8 Klaasitööd
9 Isoleerimine
10 Pinnakattetööd
11 Varustuse paigaldamine
HAN 2 Tehnosüsteemid
HAN 3 Hankega seotud ülesanded

Hind: 44,00 
Kogus: