Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Ehitustööde ohutusjuhendid

Käsiraamat sisaldab töödejuhatajaile ja töölistele suunatud tööohutusmaterjali.
Ohutusjuhendid on toodud ehitustööde liikide kaupa ning sobivad tööde juhendamiseks ja koolituseks.

Käsitletakse järgmisi ohutust puudutavaid teemasid:
tööde tutvustamine alltöövõtjatele,
ohutusplaanid,
“vähe puudus”-olukordadest teavitamise kord,
isikukaitsevahendid,
ergonoomiat parandavad abivahendid,
välismaalastest töölistele tähelepanu pööramine,
töödejuhataja ja töölise kohustused jne.
Raamat on tõlgitud soome keelest, raamatu maht 96 lk.

Hind: 19,50 
Kogus: