Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

ETF-Net kartoteek

ETF-Net ehitusalane veebikartoteek, mis sisaldab eestikeelseid üldehituse RYL-käsiraamatuid, RT-juhendkaarte ja Ratu-juhendeid ning muud lisainfot.
Täpsem info: ETF-Net kartoteek

Hind: