Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Guide för reparation av elapparater. ST-ohjeisto 17

  • Kirjastaja: Sähköinfo ry
  • Ilmumisaasta: 2017
  • Keel: rootsi
  • Lehekülgi: 68

I denna guide behandlas allmänna krav för reparation av elapparater. Som en central källa för verket har man använt en VDE-standard, som behandlar ämnet. Apparatvisa uppgifter om komponentval, reparationssätt, användning av verktyg samt krävda mätmetoder, fås av apparatens tillverkare eller importör.

I guiden anges också installationen av apparatens grupp- eller anslutningsledning i den fasta installationen.

Elsäkerheten och säkerheten vid elarbeten är centrala sakinnehåll i guiden. Reparerade apparaten och installerade anläggningsdelar ska uppfylla kraven innan de överlåts åt kunden. När arbete utförs i kundens egna utrymmen, ska elarbetet vara ovillkorligen säkert för utföraren och farliga situationer får inte uppstå för utomstående personer.

Hind: 32,00 
Kogus: