Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I osa

Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 1. osa käsitleb üldisi kvaliteedinõudeid kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidele, kliima-, külma- ja gaasisüsteemidele, tuletõrjesüsteemidele jne.
Käsiraamat vahetab välja varasema analoogse väljaande LVI-RYL 92.

Hind: 58,70 
Kogus: