Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Infra Net veebikartoteek (soomekeelne)

Infra Net veebikartoteek sisaldab
juhendeid infrasüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks, Soome ehitusala määruseid ja tööohutust puudutavaid küsimusi, lisaks InfraRYL käsiraamatuid, ehitusosade ja tööde liigitust, lepingudokumente ja muid juhendmaterjale.
InfrRYL käsiraamatud:
1.InfraRYL 2010. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet. (asendab 2006.a. raamatu)
Infraehituse üldised kvaliteedinõuded. Magistraalid ja territooriumid. 555 lk

2.InfraRYL 2006, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat.
Süsteemid ja täiendavad osad. 252 lk (drenaazh, elektrivarustus, valgustusseadmed, müratõkked, piirded, teemärgistus jne)

3.InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat.
Sillad ja ehitustehnilised osad. 278 lk

4.InfraRYL 2006. Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet.
Liikumis- ja tervisespordi ehitised. Maht 95 lk

INFRA 2006 rakennusosa- ja hankenimikkeistö.
Ehitisosade ja tööde liigitus

Individuaallitsents 1 kasutaja liitumistasu 271.00 EUR+KM, kasutusmaks 3×234.15.- EUR aastas.

Lisainfo: ehituskeskus@ehituskeskus.ee

Hind: