Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Kaasomandis oleva kinnisvara korrashoiu korraldamise alused

  • Autor: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ

    Käesoleva konspekti eesmärgiks on anda kinnisvara korrashoiu valdkonnaga kokkupuutuvatele isikutele teavet korrashoiu reguleerivatest normatiivaktidest ja korrashoiu heast tavast. Konspekt saab olla korrashoiu koolitustel õpimapi osaks (loengumaterjaliks) ning täiendavaks infoallikaks iseseisval valmistumisel kutsepädevuse eksami sooritamiseks.
    Konspekti esimeses osas antakse ülevaade kinnisvara korrashoiu alustest ja korralduse põhimõtetest, teine osa kirjeldab krundihoolduse näitel korrashoiutegevuste tagamist eelkõige korterelamutes ning klomas osa annab soovitused teenuste lepingute sõlmimiseks.

    Hind: 5,00 
    Kogus: