Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
KH raamat 2021

Kinnisvara korrashoid. Käsiraamat

 • Kirjastaja: SA Professor Karl Õigeri Stipendiumifond
 • Autor: Roode Liias
 • Ilmumisaasta: 2020
 • Keel: eesti
 • Lehekülgi: 253, mõõdud 240x170, värvitrükk

Käsiraamatus jagatakse teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, korrashoidjatele, ehitusinseneridele, aga ka vastava eriala üliõpilastele. Ehk raamat inimesele, kes ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujunemist.

Raamatu eesmärgiks on anda ülevaade vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omanike soovidel, võimalustel ja huvidel ning nad abistavad ja nõustavad omanikku otsuste tegemisel ja nende elluviimise tagamisel.

Raamat sisaldab muuhulgas järgmisi peatükke:

 • Kinnisvara omanik ja korrashoid
 • Korrashoiu korraldamise põhitõed
 • Õpi tundma oma maja (Konstruktsioonide seisukord ja valikud kaasajastamiseks)
 • Elektripaigaldise korrashoid
 • Hooneautomaatika
 • Hoolduse korraldamine (juhendid, korrashoiukava, tehnosüsteemide hooldus jm)
 • Heakorratööd ja teenused
 • Välisterritooriumi korrashoid
 • Standardid ja juhendid jne

Väljavõte raamatu eessõnast (koostaja Roode Liias): Käsiraamatu koostamisel ei ole sihtgrupiks seatud kitsalt ei elamute ega ka ühiskondlike või äriobjektidega seotud kinnisvara – korrashoidu vajavad need kõik ning enamike ehitiste põhitarindid ning tehnosüsteemide toimimise ja korrashoiu põhimõtted on sarnased, sõltumata ehitise kasutusotstarbest. Käsiraamatu tehnohoolduse (ptk 4, 5 ja 6) ning heakorra (ptk 7 ja 8) korraldamisega seotud peatükkidega tutvumisel on lugejale kindlasti abiks see, kui kõrvale võetakse standard EVS 807:2016.

Teiste varem ilmunud kinnisvara valdkonna raamatute infot leiate: https://ehituskeskus.ee/tootekategooria/eestikeelsed/kinnisvarahooldus-haldus/

Hind: 44,00 
Kogus: