Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

KorjausRYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Esiselvitykset ja purkaminen

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYLin keskeisenä tavoitteena on kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityksen avulla tarjota käytännön työkaluja hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

KorjausRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Esiselvitykset ja purkaminen käsittelee korjaushankkeen valmistelun ja suunnittelun yhteydessä tehtäviä esiselvityksiä sekä korjausrakentamiseen liittyvää purkamista. Pääpaino on tavanomaisten asuin- sekä toimitilarakennusten korjaus- ja muutostöissä.

KorjausRYLin esiselvitysluvut antavat työkaluja tutkimusten laadun määrittämiseen sopimusosapuolten välillä sekä hankkeen kaikille osapuolille tutkimusten laadun todentamiseen. Julkaisussa esitetään laatuvaatimuksia kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä niissä käytettäville tutkimus- ja mittausmenetelmille.

Julkaisuun sisältyy RYL-työnosaluku Purkaminen ja säilyttäminen, jossa esitetään hyvän rakennustavan vaatimukset korjausrakennushankkeen purkutyövaiheen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.

KorjausRYLin laatimiseen on osallistunut kolme Rakennustietosäätiön asettamaa toimikuntaa sekä suuri joukko käsikirjoittajia, asiantuntijoita, järjestöjä ja yrityksiä. Alan yhteinen hyväksyntä sisällölle on varmistettu laajoilla, avoimilla lausuntokierroksilla.
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2016
Kielet: suomi
Sivumäärä: 192

Hind: 275,00 
Kogus: