Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Last Planner – Opas suunnittelun ja tuotannon johtamiseen

  • Kirjastaja: Mittaviiva Oy
  • Ilmumisaasta: 2019
  • Keel: soome
  • Lehekülgi: 88

Last Planner -menettelyä on käytetty suomalaisissa rakennushankkeissa jo yli 20 vuotta, aluksi tuotannon ohjauksessa, mutta tänä päivänä yhä laajemmin myös suunnittelun johtamisessa. Menetelmän edut ovat kiistattomat. Hankeosapuolten välinen yhteistyö paranee. Tehtävien edellytykset ovat kunnossa, kun työt aloitetaan. Suunnittelu ja tuotanto valmistuvat aikataulun mukaisesti.

Opas esittää tämän hetkisen näkemyksen Last Plannerin parhaista käyttötavoista hankkeiden johtamisessa perustuen käytännön kokemuksiin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön Suomessa ja ulkomailla. Opas yhdistää Last Planner -menettelyn teoriaa ja käytäntöä. Se esittelee menettelyn perusteet sekä ohjeet menetelmän käyttöönottamiseksi rakennushankkeiden suunnittelun ja tuotannon johtamisessa. Oppaan lopussa kerrataan vielä lyhyesti menettelyn historiaa – mistä tähän ollaan tultu. Lisäksi käydään läpi muutamia tulevaisuuden kehityssuuntia – mihin tästä ollaan menossa.

Kirja on jaettu neljään itsenäiseen osaan: Last Planner -menettely, Last Planner suunnittelun johtamisessa, Last Planner työmaan johtamisessa, Hyvästä parempaan.

Opas sopii menettelyn itseopiskeluun, sen käyttöönoton tueksi hankkeissa sekä oheismateriaaliksi koulutuksiin sekä kursseille.

Hind: 40,00 
Kogus: