Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
Ligipaasetav-ehitis_esikaas_EhituskeskusJPG

Ligipääsetav hoone ja keskkond

Kuidas projekteerida ja ehitada kõigile, tervisest ja east sõltumata, sobiv, toimiv, ligipääsetav ja turvaline keskkond? Liikumis- ja tegutsemispuudega isikutele kavandatud ja teostatud ehitis koos ümbritseva keskkonnaga on sobiv kõigile ja igale vanusele. Sellistes ehitistes ja keskkondades pääseb kõikidesse vajalikesse ruumidesse takistamatult, tasapindade kõrguserinevused lahendatakse liftide ja muude tõsteseadmetega, panduste ja hõlpsalt läbitavate treppidega. Kasutatavad materjalid, sisustus, valgustus, akustika, viidad, märkamis-ja hoiatusmärgid ning teavitussüsteemid on samuti projekteeritud kasutamiseks kõigile.

1.07.2015 hakkas kehtima uus Ehitusseadustik. Samal ajal lõpetas kehtivuse ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“. Põhjuseks oli senise määruse uuendamisvajadus ning käesoleva raamatu ilmumisajaks uuendatud versiooni „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ polnud ametlikult veel vastu võetud.
Käesolevat juhendit tutvustati enne selle ilmumist ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.
Juhendmaterjal on tõlgitud Ligipääsetavuse Foorumi algatusel ET Infokeskuse AS poolt.
Juhises esitatakse projekteerimispõhimõtteid ja näiteid Soome ehitusmäärustest F1 Takistusteta hoone ja G1 Eluhoonete projekteerimine.
Määrusest F2 Ehitise kasutusohutus on käesolevas juhendis võetud arvesse see teave, mis on oluline ligipääsetavusega seotud kasutusohutusega. Vaatamata sellele, et käesolev väljaanne põhineb määrustes ja juhendites nõutud tasemel, on selle eesmärk luua ehitised ja ümbritsevad keskkonnad projekteerimisel ja teostusel miinimumtasemest paremaks.
Juhendi „Ligipääsetav ehitis ja keskkond“ projekteerimis- ja mõõtmete arvutusjuhendid sobivad nii ühiskondlikele hoonetele kui ka eramutele. Juhend sobib käsiraamatuks projekteerijatele, ehituse tellijatele, peatöövõtjatele, ehitajatele, ametnikele ja isegi ehitusmaterjalitööstusele tootearenduseks. Samuti sobib raamat ehitus-ja sisustusprojekteerimise õpikuks.
Käesolev väljaanne on heaks abivahendiks ligipääsetavate ja turvaliste ehitiste ja keskkondade projekteerimiseks ning ehitamiseks ka Eestis.

Hind: 30,00 
Kogus: