Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

LVI NET-veebikartoteek (soomekeelne)

Kütte, vesivarustuse ja ventilatsiooni projekteerimist ja ehitamist käsitlev kartoteek. (Kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning ventilatsiooni üldised kvaliteedinõuded)
Täiendab Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 käsiraamatuid.
LVI NET kartoteek individuaallitsents 1 kasutaja 267.00 EUR+KM. Täiendused 3×165.64 EUR aasats.
Ehituskesusest võimalik osta üksikuid LVI kartoteegi juhendkaarte ka paberkandjal.

Lisainfo: ehituskeskus@ehituskeskus.ee

Hind: