Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
MaalriRYL2012_poolkaaned_Kea

MaalritöödeRYL 2012

MaalritöödeRYL 2012 Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid.

Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded, RYL kirjeldab üldtunnustatud head ehitustava.
MaalritöödeRYL-i koostas Soome Ehitusteabe Fond koostöös ehitusala asjatundjate, organisatsioonide ja firmadega.
Käesolev käsiraamat asendab MaalritöödeRYL-i 2001. Maalritööde RYL koosneb valikute loendist ja kombinatsioonide kirjeldustest, mille aluseks on Talo 2000 ehitisosade ja tööde liigitus. Viimistluskombinatsioonid on juhindumiseks projekteerimisel ja maalritöödel. Töökirjeldustes seatakse nõuded toodetele ja töö tegemisele. Tööde peatükid jaotuvad vastavalt: 11 Hoonete ja ehitusosade lammutamine, 12 Ohtlike materjalide lammutamine, 1022 Pahteldamine, 1031 Välisvärvimine, 1932 Sisevärvimine, 1033 Tapeetimine ja 1051 Mastikskatte paigaldamine. Seega erinevus vanade RYL käsiraamatutega seisneb selles, et uued SisetöödeRYL 2013 ja TarindiRYL 2010 maalritöid ei käsitle, kõik need tööd leiab nüüdsest ainult MaalritöödeRYL 2012 käsiraamatust.
Käsiraamatus on 267 viimistluskombinatsiooni kirjeldust, viimistluskombinatsioonide loend ning 5 töökirjelduse peatükki.
Liigituse osas on esitatud värvitavad objektid ja -alused ning maalritoodete loend. Valmis pinna valikukriteeriumite osa sisaldab viimistluskombinatsiooni valikut mõjutavaid liigitusi, nagu viimistluse välimus- ja koormusklasse. Käsiraamatu lõpus on tähestikulises järjestuses terminite loend, kasutatud kirjanduse loend ja maalritööde kirjelduse näidis.

Raamatu maht 474 lk.

Hind: 120,00 
Kogus: