Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
MaaRYL-2010-eesti

MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd

  • Kirjastaja: ET Infokeskuse AS
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 200

Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded, RYL on ehitusalal üldiselt heakskiidetud hea ehitustava kirjeldus. Käesolev käsiraamat asendab käsiraamatu MaaRYL 2000.
Käsiraamatus on pinnase-, alus-, kalju- ja kattetarinditele (teekatted ja haljastus) seatavad ning ehitusaegset kuivendust ja pinnase puhastamist sätestavad nõuded. Tööde osas esitatakse ehitusmaterjalidele, toodetele ja vahenditele, tööprotsessile ja valmis tööosale seatavad nõuded. Nõuded on liigitatud Talo 2000 liigituse kohaselt.
Ehitisosade peatükid on abiks projekteerimisel. Käsiraamatu koostamisel järgiti väljaande InfraRYL 2010 I osa nõudeid ja juhiseid ning kohaldati neid hoonete pinnasetöödele.
MaaRYL sisaldab viiskümmend peatükki tehnilisi nõudeid ja kakskümmend ehitisosade peatükki.
Käsiraamatu lõpus on alfabeetiline terminite loend ja kirjanduse loend.
Soomekeelses MaaRYL-is viitematerjalina olevad RT-juhendkaardid on nende olemasolul asendatud eesti keelde tõlgitud RT-kaartidega. SFS-EN standardid on asendatud vastavate Eestis kehtivate harmoneeritud EVS-EN standarditega.

Raamatu maht 200 lk.

 

Hind: 70,00 
Kogus: