Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Madalvundamendi arvutus

  • Autor: Valdo Jaaniso
  • Lehekülgi: 120

Käesolev juhend on mõeldud abiks EVS-EN 1997-1:2006 kasutajale ja käsitleb jaotusvundamentide kandevõime, mõõtmete ning vajumise arvutust. Eesti normide EPN-ENV 7.1 kasutajale on vananenud ja ei ole enam kättesaadav. Võrreldes EPN-ENV 7.1 aluseks olnud eurostandardi eelnõuga on erinev ka varutegurite süsteem. Olulisi erinevusi on mõningates kandevõime arvutuse valemites. Lisaks standardi rakendusjuhistes tooduile on siin esitatud täiendavaid arvutusvalemeid, mis on vajalikud põhinõuete täitmiseks praktikas sageli esinevail juhtudel (ebaühtlane pinnas, kaldne tald jms.) Kandevõime tingimustest on tuletatud valemid vundamendi mõõtmete määramiseks või antud juhised, kuidas need otstarbekohaselt määrata iteratsiooni teel. Enamiku valemite ja juhiste kasutamine on illustreeritud arvutusnäidistega. Lisaks on esitatud arvutust hõlbustavad tabelid ja graafikud.

Juhendmaterjali on koostanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudi ehituskonstruktsioonide õppetooli dotsent Valdo Jaaniso.

Hind: 40,00 
Kogus: