Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
Palkmaja-ehitamine

Palkmaja ehitamine

Raamatus on kirjeldatud tehases töödeldud puitmaterjalist palkmaja ehitamise tehnoloogiat. Ehitamise tehnika ja põhimõtted on sarnased traditsioonilise ehitustavaga. Kogu materjal on töödeldud tehases, sellega tagatakse mõõtude täpsus ja detailide kokkusobivus.
Eriti oluline on, et tänu täpsetele mõõtudele ja tihendi õigele kasutamisele saadakse tihedad seinad. Arvesse võetakse palkmajade eripära – vajumine.
Palkidest ehitamise põhivõtted on antud alates vundamendi rajamisest kuni katusetarinditeni.
Peale selle on selgitatud ka sisustustöid eeskätt seal, kus tuleb arvesse palkehitise eripära – tehnovõrgud palkmajas, siseseinte ja lagede vooderdamine, põrandate tegemine, niiskete ruumide väljaehitamine, palkmaja pinnatöötlus. Samas hoiatatakse võimalike vigade eest ja antakse soovitusi nende vältimiseks.
Saadud teadmisi on võimalik kasutada ka vanade palkehitiste taastamisel ja remondil.
Raamatus on ligi 300 joonist.

Hind: 8,65 
Kogus: