Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuus­määräykset selityksineen 2020

  • Kirjastaja: Rakennustieto
  • Autor: Hietavirta, Jukka; Niskanen, Toivo
  • Ilmumisaasta: 2020
  • Keel: soome
  • Lehekülgi: 167

Kirjan 1.1.2020 voimaan tulleet päivitykset koskevat mm. räjäytystyön johtajalta asutulla alueella vaadittavaa pätevyyttä ja kvartsin sitovan raja-arvon kannalta tarvittavia työturvallisuustoimenpiteitä. Kirjan liitteisiin on lisätty seuraavat lomakkeet: räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelma, avolouhinnan räjäytyssuunnitelma, räjäytystyön tarkistuslista ja räjäytystyöstä poliisille annettava ilmoituslomake.

Kirja sisältää räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2011, muutos 484/2016) turvallisuutta koskevat toimintaohjeet pykäläkohtaisesti. Asetusmuutos (484/2016) tuli voimaan 1.9.2016 alkaen. Asetus (644/2011) kattaa myös kaivoksia koskevan räjäytys- ja louhintatyön. Tämän lisäksi voimaan ovat tulleet 1.9.2016 alkaen panostajalaki (423/2016) ja valtioneuvoston asetus panostajien pätevyysasiakirjoista (458/2016). Rakentamisen räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava myös rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (205/2009).

Kirjan pykäläkohtaisissa ohjeissa on korostettu turvallisuussuunnittelua, vaarojen ennalta ehkäisyä sekä räjäytys- ja louhintatyön turvallisia työmenetelmiä. Hyviä käytäntöjä esitetään esimerkiksi turvallisuussuunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan, olosuhteiden huomioonottamiseen, järjestelypiirroksen ja räjäytyssuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen sekä yhteydenpitoon ja valvontaan. Kirjassa kerrotaan räjäytystyön tekijän ja -johtajan pätevyysvaatimuksista ja velvollisuuksista. Kirjassa esitetään pykäläkohtaisesti myös yksityiskohtaisia ohjeita turvallisista työmenetelmistä. Kirjan liitteessä on yksityiskohtaiset turvallisuus- ja työtekniset ohjeet. Keskeinen räjäytys- ja louhintatyön lainsäädäntö on myös liitteissä. Mukana on 20 räjäytystyössä sattuneen vakavan tapaturman oikeustapauksen kuvaukset ja oikeuden niistä tekemät päätökset.

Kirja on tarkoitettu räjäytys- ja louhintatyötä tekeville työnantajille, työnjohdolle ja työntekijöille. Rakennustyömailla, joilla tehdään räjäytys- ja louhintatyötä, lainsäädännön velvoitteiden ja niiden hyvien käytäntöjen hallinta kuuluu myös rakennuttajille (esim. turvallisuuskoordinaattorit), suunnittelijoille, päätoteuttajille, räjäytys- ja louhintatyötä tekeville sekä itsenäisille työnsuorittajille, sillä räjäytys- ja louhintatyö ei saa aiheuttaa vaaraa työmaalla eikä sen vaikutuspiirissä.

Hind: 44,00 
Kogus: