Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Rakennustyöpaikoilla nähtävänä pidettävät työturvallisuus­säädökset 2020

Työnantajaa velvoitetaan pitämään rakennustyömaalla nähtävänä kaikki olennaiset rakennustyön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat lait ja asetukset. Tämän kirjan avulla eri työnantajat, työntekijät, työmaan johto ja kaikki työmaalla työskentelevät osapuolet voivat tarkistaa voimassa olevan lainsäädännön. Tämän nähtävänä pitämistä koskevan velvoitteen lisäksi kirjasta on hyötyä työnantajan käytössä laajemminkin, kun rakennustyötä koskevat työturvallisuussäädökset on koottu yhteen. Kirjassa on 34 ajantasaista työturvallisuutta koskevaa lakia ja asetusta. Sisältö on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin: A) työturvallisuus, B) koneet ja laitteet, C) vaaralliset aineet, D) työterveyshuolto, E) lähetetyt työntekijät ja F) työsuojelun valvontalaki; laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta.

Kirjan uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuoden 2020 aikana voimaan tulleet lait ja asetukset. Muutos (1095/2019) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (403/2008) tuli voimaan 1.3.2020. Tämä asetus koskee eri toimialoja ja siten myös rakennustyömaalla käytettävän työvälineen turvallista käyttöä, esim. käyttöohjeita, toimintakunnon varmistamista, liikkuvia työvälineitä, nostureita ja nostolaitteita, nosturin kuljettajan pätevyysvaatimuksia, henkilönostoja, käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia ja niiden suorittajia (asiantuntija, asiantuntijayhteisö) laiteryhmittäin. Työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annettiin kokonaan uusi valtioneuvoston asetus (1267/2019), joka tuli voimaan 1.1.2020. Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020) tuli voimaan 1.9.2020. Muutos (484/2016) räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (644/2011) tuli voimaan 1.1.2020. Työntekijöiden lähettämisestä annettuun lakiin (447/2016) tuli muutos (876/2019) voimaan 1.1.2020. Muutos (1209/2019) rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1088/2011) tuli voimaan 1.1.2020.

Hind: 80,00 
Kogus: