Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Rakentamismääräykset ja suunnittelija

  • Kirjastaja: Rakennustieto
  • Autor: Jääskeläinen, Lauri
  • Ilmumisaasta: 2019
  • Keel: soome
  • Lehekülgi: 240

Suomen rakentamismääräyskokoelman useita vuosia kestänyt uudistamistyö saatettiin päätökseen vuonna 2017. Periaatteessa kaikki valtakunnalliset rakentamista koskevat määräykset on kirjoitettu uudestaan. Muutoksia on tullut, ja suunnittelijan on välttämätöntä ne tunnistaa.

Tässä kirjassa käydään läpi vuoden 2018 alusta voimaan tulleet, asetuksina annetut valtakunnalliset rakentamismääräykset pääpiirteissään. Ne löytyvät teoksen lopusta liitteinä. Uudet määräykset sisältävät systemaattisesti tämän hetken käsityksen siitä, mitä on hyvä rakentaminen ja miten rakennuksia voidaan korjata niiden ominaispiirteet säilyttäen ja elinkaarta samalla pidentäen. Kirjassa esitellään myös määräysten soveltamisen tueksi laadittuja ohjeita kuten ympäristöministeriön ja eri järjestöjen ohjejulkaisuja sekä niin sanottuja TOPTEN-kortteja, joilla kehitetään yhtenäisiä käytänteitä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja eräiden rakennusalan järjestöjen kanssa.

Kirja on havainnollinen ja selkeä tietopaketti uusien määräysten vaikutuksista käytännön suunnittelutyöhön.

Hind: 132,00 
Kogus: