Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
RIL_107-2022_esikaas

RIL 107-2022 Ehitiste niiskusturvalisuse juhend

 • Kirjastaja: ET Infokeskuse AS
 • Ilmumisaasta: 2023
 • Keel: eesti
 • Lehekülgi: 255

Uus RIL 107-2022 sisaldab hüdroisolatsiooni toimimise, lahenduste ja paigaldamisega seotud soovitusi ning toodetelt ja materjalidelt oodatavaid omadusi. Väljaanne vahetab välja eelmise versiooni – 2015. aastal ilmunud RIL 107-2012 Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhendi. Niiskusturvalisuse teema on üha aktuaalsem ning eeldab kõigi ehitusprojekti osalistelt hästi korraldatud koostööd niiskusturvalisusega seotud protsesside haldamisel – alates targast tellijast (niiskustehniliste aspektidega arvestamisel juba lähteülesandes) ning lõpetades kinnisvara korrashoiuks vajalike protsesside korraldusega.
Kliimamuutuse tõttu on muutunud ka tarindite niiskustehniline toimivus – suurenenud ja pidevalt kasvav niiskuskoormus, soojustuse lisamise tõttu muutunud olukord hoone piirdetarindites ning ehitus- ja kinnisvarasektorit vaevavad niiskusprobleemid.
Uue juhendi eesmärk on parandada tarindite niiskustehnilise toimivuse kvaliteeti ning tagada, et remondi- ja uusehitustöödeks kavandatakse, projekteeritakse ja rakendatakse selliseid ehitusviise, mis konstruktsioone kahjustavaid ja ruumide kasutajate tervist ohustavaid niiskuse ja hallituse probleeme ei tekita.
Tõlke tehnilise toimetuse tegid ning täiendavaid selgitusi lisasid Simo Ilomets ja Erki Soekov Tallinna Tehnikaülikoolist. Seetõttu sai eestikeelne väljaanne originaalist mahukam, kuid ehk on lisainfo kasutajatele abiks niiskusturvalisusega seotud teemade paremaks käsitluseks erinevatel ehitusprojekti etappidel.

Vt sisukord: RIL 107 2022 Sisukord

Peamised käsitletud teemad:

 • Projekteerimise ja ehitamise üldnõuded
 • Niiskustehnilised nõuded ja kaitse niiskuskoormuse eest
 • Pinnasega kokku puutuvad tarindid
 • Välisseinad, katused ja terrassid
 • Hoonesisene hüdroisolatsioon
 • Tarindite ja ruumide remont
 • Terminid
 • Ülevaatus ja korrashoid
 • Lisamaterjalid niiskusturvalisusega seotud protsesside korraldamiseks

NB! Detsembri keskel valmib ka eestikeelse väljaande digiversioon, kuid seda saab tellida vaid RIL (ehk Soome Ehitusinseneride Liidu) raamatute e-poe kaudu – arve saadetakse ET Infokeskuse AS poolt ja allalaadimise link Soomest. Lisainfo ja täpsustused digiraamatu tellimiseks peale paberraamatu ilmumist.

Hind: 109,00 
Kogus: