Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RIL 243-1-2007 Hoonete akustiline projekteerimine. Akustika alused

Akustika RIL on esimene eestikeelne käsiraamat, mis sobib kasutamiseks arhitektidele, ehitusinseneridele ja –spetsialistidele, samuti õppematerjalina kõrgkoolidesse. Raamat on välja antud Soome Ehitusinseneride Liidu RIL ry poolt ning on seega usaldusväärne juhendmaterjal hoonete akustilisel projekteerimisel. Raamat annab teabe ehitusakustika kohta käivatest eeskirjadest, juhenditest ja nõuetest ning sisaldab meetodeid akustiliste nõuete määramiseks ja teostamiseks.

RAAMATU SISU:
Akustilise projekteerimise lähtekohad
Akustikaeeskirjad ja –juhendid
Akustika ehitushanke osana
Akustika põhimõisted
Õhuheliisolatsioon
Heli kaudne levik tarindites
Löögiheliisolatsioon
Liiklusmüra tõrje
Helineeldematerjalid
Ruumiakustika
Variseinad
Tehnosüsteemide müraohje
Vibroisolatsioon
Raamatu maht 224 lk
Kirjastaja: ET INFOkeskuse AS

Hind: 25,00 
Kogus: