Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
RT 02-10996

RT 02-10996-et Ehitusala tolerantsid, tolerantside määratlused ja soovitatavad arvväärtused, 8 lk

Selles juhendkaardis antakse ehitusalal kasutatavate tolerantside ja hälvete määratlused. Tolerantse (lubatud hälbeid) vajatakse küllaldase mõõtetäpsuse näitamiseks hanke projekt- ja lepingudokumentides. Jaotises 7 on antud standardi ISO 3443-5:1982 Building construction. Tolerances for building. Part 5: Series of values to be used for specifi cation of tolerances kohased laiusmõõtmete tolerantside soovitatavad seeriad. Nende hulgast valitakse tolerantsid hoonete, ehitiseosade ja ehitusmaterjalide dimensioonimisel.

Hind: 16,00 
Puhasta