Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 07-11195-et Ehitusmaterjalide tihedus ja kauba kaal, 3 lk

Selles juhendis on antud ehitusmaterjalide tihedusi ning ladustatavate materjalide ja kaupade tihedusi ja kaalusid. Neid andmeid kasutatakse tarindite projekteerimisel. Tiheduse ühikuks on kg/m­.  Ainult katusekatte materjali puhul on kasutatud ühikut kg/m². Materjali või kaubaliigi kohta on esitatud nende iseärasustest tulenevalt tiheduse asemel koorma kaal siis, kui materjal on teraline, pulberjas või tükikaup. Tuletehnilisel projekteerimisel tehtava põlemiskoormuse arvutamise kohta on juhendi lõpus esitatud viiteid vastavale kirjandusele.

Hind: 3,00 
Kogus: