Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 103274-et Katused. Üldandmed

  • Kirjastaja: ET Infokeskuse AS
  • Ilmumisaasta: 2020
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 10

Selles juhendkaardis on esitatud tuulutatavate ja mittetuulutatavate katuste , nende aurutõkke, soojusisolatsiooni, katusekatte, aluskatte, veeärastuse, katuse ja katusekatte lammutustööde ning ehituse tööohutuse, katuse hoolduse ja hooldustöö turvavarustuse põhiandmeid. Seda katusetarindite kohta käivat juhendit rakendatakse sõltumatult katusekattematerjalist ja katuse kujust. Juhendis ei ole käsitletud kandetarindeid. Täienduseks on RT-juhendid erinevatele katusekattematerjalidele. Peamine sihtgrupp on ehitusprojekteerijad, lisaks ehituskonstruktorid, järelevalve teostajad ja ehitajad.

Hind: 15,00 
Kogus: