Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
103447-1

RT 103447-et Torustike ja õhukanalite toestmine

  • Ilmumisaasta: 2022
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 30

Käesolevas juhendis on kirjeldatud kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustike ning ventilatsiooni õhukanalite toestusviise, toendite kinnitamist tarindite külge ja tugede sammu. Lisaks on esitatud alused toestusprojekti tegemiseks. Juhend on mõeldud toestuse projekteerijaile, kuid sisaldab olulist teavet ka töövõtjale, tehnosüsteemide projekteerijale, ehituskonstruktorile ja tellijale.
Eritorustikud, nt sprinkler- ja gaasitorustikud ning väljalasketorud tuleb toestada vastava erijuhendi järgi.
Uus juhend asendab RT 84-10818-et juhendi aastast 2004.

Hind: 36,00 
Kogus: