Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 15-10723-et Ehituskirjelduse juhis 2000, 32 lk

Käesolev ETF-juhendkaart annab juhiseid ehituskirjelduse koostamiseks Talo 90-liigituse ja Ehitustööde üldiste kvaliteedinõuete RYL 2000 alusel. Kui ehituskirjelduses viidatakse RYL-ile, kehtivad ka vastavas lõikes viidatud väljaannete määrused ja juhised. Alati järgitakse viidatud väljaande projekteerimise ajal kehtiva trüki nõudeid ja juhiseid. Käesoleval juhendkaardil ajakohastatakse RYL 2000 kirjanduse viited juhendkaardi väljaandmise seisuga.

Hind: 25,00 
Kogus: