Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
15008

RT 15-15008-et TALO 2000 ruumide liigitus. 2 lk

Ruumide liigitust kasutatakse ruumide klassifitseerimiseks projekteerimisjuhistes ja ruumikirjeldustes. Seda saab kasutada ka
kinnisvarahoolduses, kinnisvara müügil ja statistikas. Igale klassile on antud numbriline kood ja pealkiri. Koos nimetatakse neid klassitunnuseks. Koodi ja pealkirja soovitatakse kasutada alati koos, kuid ruumipuudusel, näiteks tabelis ja skeemil, võib kasutada ka ainult koodi. Liigitus koosneb kahest nimestikust. Neist esimene kirjeldab ruumigruppide ja teine ruumide klasse. Nimestikud on teineteisest sõltumatud, kuid neid kasutatakse koos. Ruumigruppide liigituses kasutatakse kolmekohalist numbrit (nagu Soome Statistikakeskuse ehitiste liigituseski). Tüüpruumide liigituses võib kood koosneda numbritest 1…n. Talo-toimkond on kinnitanud vaid 2 numbrilised klassid. Klasse võib lisada väljaandes Talo-90 oleva Ruumide liigituse järgi. Võimalik on koostada ka täiendavaid klasse ettevõtte või hanke tarvis, kuid kinnitatud klassidest ei tohi kõrvale kalduda. Hoone ruumide liigitamisel valitakse kõigepealt kasutusotstarbe järgi ruumigrupi klass (nt 311 teatriruumid). Sellele liidetakse tüüpruumi klass (nt 512 garderoob ja valvelaud) Ruumigrupi ja ruumi tunnusnumbrite vahele pannakse eraldamiseks koolon (nt 311:512 teatri garderoob). Automaatses teabetöötluses võib kasutada ka kindla pikkusega numbrijada ilma koolonita (nt 31151200, kolm numbrit ruumigrupi tüübile ja viis ruumi tüübile). Järgnevas loetelus on ruumigruppide ja ruumide tüübid esitatud kahe numbri täpsusega ning täpsustatud nimestik mõistete, sisu analüüsi ja nimestiku teistesse klassidesse suunavate viidetega. Siin esitatud ruumide liigitus (ruumigruppide ja tüüpruumide nimestikud) on samad mis Talo 90 väljaandes Talo 90-ryhmä, Tilanimikkeistö. Rakennustieto Oy, 2000.

Hind: 4,00 
Puhasta