Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
10922

RT 18-10922-et Kinnisvara tehnilised kasutusead ja korrashoiuperioodid. Eestikeelne lisaleht 2 lk

Eesti keelde on sellest juhendist tõlgitud ainult esilehed, et  saada ülevaade kinnisvara tehnilise kasutusea  mõistetest ja korrashoiuperioodide tabeli ülesehituse põhimõtetest.
Soomekeelses 32 leheküljelises originaaljuhendis on esitatud kinnisvara tarindite, ehitiseosade, krundil olevate rajatiste, tehnosüsteemide ja -seadmete keskmised tehnilised kasutusead, ülevaatusintervallid, hooldusvahemikud ja korrashoiuperioodid. Andmeid saab kasutada mh seisukorrahinnangu koostamisel, seisukorraülevaatusel, energiatõhususe jälgimisel, seisukorrauuringu teostamisel ja korrashoiuplaani koostamisel ning hanke projekteerimisel ja elukaare määramisel. Neist on abi ka hoone kasutus- ja hooldusjuhendite, hooldusraamatu koostamisel. Originaaljuhendi hind 55.00 EUR

Hind: 2,00 
Puhasta