Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.
11002

RT 89-11002-et Õuealade alus- ja kattetarindid, 16 lk

Siin antakse juhendeid elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete tavapäraste liiklus- ja muude õuealade katendite projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on esitatud mh kattematerjalide valimisele, tarindikihtidele ja liituvatele ehitistele esitatavaid nõudeid.

Hind: 24,00 
Puhasta