Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 97-11135-et Spordiväljaku rajatiste ja varustuse vundamendid. 8 lk

Käesolevas juhendis käsitletakse spordiplatsi rajatiste vundamendi projekteerimist alljärgnevalt. Spordiplatsi piirdeaia vundamendi projekteerimine ja vundamentimisviisid P üsipaigaldusega kergtarindi ja varustuse vundament ja ankurdamine M assiivtarindi vundamendi projekteerimine Projekteerimisel pööratakse tähelepanu vundamendi tähtsusele tarindi ja varustuse kasutusohutuse ning toimivuse seisukohast. InfraRYL käsitleb spordiplatsi tarindite ja varustuse rajamise kvaliteedinõudeid ehitiseosade kaupa ehk eraldi pinnase- ja alustarindeid ning erinevaid materjale.

Hind: 10,00 
Kogus: