Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RT 98-11180-et Jalgratta- ja jalgteed, 24 lk

Selles juhendis on antud juhiseid jalgratta- ja jalgteede projekteerimiseks tiheasustuses. Jalakäimine ja jalgrattasõit on kaks erinevat liiklusviisi, mille tõttu käsitletakse neid juhendis eraldi.

Hind: 19,00 
Kogus: