Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad.

  • Kirjastaja: Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
  • Ilmumisaasta: 2019
  • Keel: eesti
  • Lehekülgi: 82

Käesolev soovitus on Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu poolt välja töötatud dokumendi TS1 / 2007 täiendatud ja korrigeeritud versioon. Soovituse täiustamisel on aluseks võetud uuenenud seadusandlust, täiustunud tehnoloogilist valmisolekut ning valdkonnas juba levinud parimaid praktikaid.

Uues versioonis on täpsustatud ühenduste tüüpskeeme ning toodud sisse soovitused oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. Samuti on rohkem tähelepanu pööratud juhtimiskeskustele ja andmevahetuse korraldamisele.

Esmakordselt tuuakse eraldi peatükina välja alternatiivsete energiaallikate soojusvõrguga ühendamise põhimõtted, et saavutada terviksüsteemide võimalikult energia- ja kulutõhus toimimine. Samuti kirjeldatakse järjest rohkem populaarsust koguvate kaugjahutussõlmede projekteerimise üldpõhimõtteid.

Dokument on otstarbekas aluseks võtta soojussõlmede tellimisel ja toomisel ning selle koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest: EL direktiiv 2014/68/EL, „Seadme ohutuse seadus“, „Toote nõuetele vastavuse seadus“, “Mõõteseadus”, “Kaugkütteseadus”, „Ehitusseadustik“, “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” jne.

Kuna töörühma kuulusid nii soojussõlmede projekteerijad, tootjad, paigaldajad kui ka kasutajad, on arvata, et see soovitus kujuneb aktsepteeritud ja laialdaselt kasutatavaks dokumendiks ning on abiks vastava ala spetsialistidele nende igapäevases töös.

Hind: 27,00 
Kogus: